Heb ik recht op een reisproduct voor studenten?

Volgt u een opleiding in het mbo, hbo of universiteit? En heeft u recht op studiefinanciering? Dan heeft u ook recht op een reisproduct voor studenten. U krijgt ook een reisproduct als u nog geen 18 bent en een opleiding volgt in het mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Studenten in het buitenland kunnen een vergoeding voor het openbaar vervoer aanvragen.

Reisproduct onderdeel van studiefinanciering

Als u recht heeft op studiefinanciering, kunt u een studentenreisproduct aanvragen. U kunt kiezen tussen een weekabonnement of weekendabonnement. Het studentenreisproduct moet u op uw persoonlijke ov-chipkaart zetten.

Studentenreisproduct onderdeel van prestatiebeurs

Het reisproduct is onderdeel van de prestatiebeurs als u studeert:

 • in het mbo niveau 3 en 4;
 • op het hbo;
 • voor een associate degree-opleiding;
 • aan de universiteit.

Als u niet binnen 10 jaar uw diploma haalt, moet u het reisproduct terugbetalen.

Volgt u een opleiding in het mbo niveau 1 of 2? Dan is het reisproduct een gift. U hoeft het reisproduct dus niet terug te betalen.

Aanvragen studentenreisproduct

Als u de studiefinanciering aanvraagt, kunt u direct een studentenreisproduct aanvragen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zet standaard een weekabonnement voor u klaar. U moet daarna het abonnement laden op uw persoonlijke ov-chipkaart. Dit kan bij een ophaalpunt. Kijk op ov-chipkaart.nl om een ophaalautomaat te zoeken.

Persoonlijke ov-chipkaart aanvragen

Heeft u nog geen ov-chipkaart? Dan moet u eerst een persoonlijke ov-chipkaart aanvragen. Dit kan via ov-chipkaart.nl, of bij een openbaar vervoerbedrijf.

Hoe lang recht op reisproduct

Hoe lang u recht heeft op een reisproduct, hangt af van uw opleidingsniveau. Studeert u:

 • op het hbo of de universiteit? Dan heeft u in principe recht op het reisproduct voor de officiële duur van uw opleiding. Doet u langer over uw opleiding, dan kunt u nog 1 jaar reisproduct krijgen. Als u een opleiding volgt van 4 jaar, heeft u dus 5 jaar recht op het reisproduct.
 • In het mbo niveau 3 of 4? Dan krijgt u maximaal 7 jaar het reisproduct.
 • In het mbo niveau 1 of 2? Dan heeft u recht op het reisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

Studenten ov-chipkaart kwijt of gestolen

Bent u uw studenten ov-chipkaart kwijt of is die gestolen? Dan moet u zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met de klantenservice van ov-chipkaart. De medewerkers blokkeren uw kaart en vertellen u wat u verder moet doen.

Schadevergoeding studentenreisproduct

Soms kunt u schadevergoeding aanvragen als uw studentenreisproduct niet op tijd voor u klaarstaat op een ophaalautomaat. En u op tijd uw gegevens heeft doorgegeven aan DUO. U moet de schadevergoeding aanvragen binnen 14 dagen nadat u recht op het reisproduct had.

Zelf stopzetten reisproduct bij opleiding buitenland

Als u gaat studeren in het buitenland, kunt u bij DUO een vergoeding aanvragen voor het openbaar vervoer. Dit kan ook als u in het buitenland stage loopt. De vergoeding is een vast bedrag per maand. U moet dan wel uw reisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het verblijf in het buitenland is tijdelijk;
 • het studieonderdeel dat u in het buitenland volgt, telt mee voor het Nederlandse diploma;
 • u blijft tijdens uw verblijf in het buitenland ingeschreven staan aan de Nederlandse opleiding.

Zelf stopzetten reisproduct na beëindiging studie

Als u stopt met uw studie, moet u het reisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat. Dit gebeurt niet automatisch. U moet uw reisproduct uiterlijk de 10e dag van de eerste maand nadat het reisrecht is verlopen, stopzetten.  

U moet uw reisproduct ook stopzetten als:

 • u een opleiding gaat doen waarvoor u geen studiefinanciering krijgt;
 • u uw studiefinanciering stopzet;
 • de periode waarin u het reisproduct mag gebruiken is verlopen.

Reist u toch met uw reisproduct, maar heeft u er geen recht meer op? Dan moet u een boete betalen. De hoogte van de boete bij niet tijdig stopzetten vindt u op de website van DUO.