Heb ik recht op een reisproduct voor studenten?

Volgt u een opleiding in het mbo, hbo of universiteit? En heeft u recht op studiefinanciering? Dan heeft u ook recht op een reisproduct voor studenten. U krijgt ook een reisproduct als u nog geen 18 bent en een opleiding volgt in het mbo bol. Studenten in het buitenland kunnen een vergoeding voor het openbaar vervoer aanvragen.

Reisproduct onderdeel van studiefinanciering

Als u recht heeft op studiefinanciering, kunt u een studentenreisproduct aanvragen. U kunt kiezen tussen een weekabonnement of weekendabonnement. Het studentenreisproduct moet u op uw persoonlijke ov-chipkaart zetten.

Studentenreisproduct onderdeel van prestatiebeurs

Het reisproduct is onderdeel van de prestatiebeurs als u studeert:

 • in het mbo niveau 3 en 4;
 • op het hbo;
 • voor een associate degree-opleiding;
 • aan de universiteit.

Als u niet binnen 10 jaar uw diploma haalt, moet u het reisproduct terugbetalen.

Volgt u een opleiding in het mbo niveau 1 of 2? Dan is het reisproduct een gift. U hoeft het reisproduct dus niet terug te betalen.

Aanvragen studentenreisproduct

Als u de studiefinanciering aanvraagt, kunt u direct een studentenreisproduct aanvragen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zet standaard een weekabonnement voor u klaar. U moet daarna het abonnement laden op uw persoonlijke ov-chipkaart. Dit kan bij een ophaalpunt. Kijk op ov-chipkaart.nl om een ophaalautomaat te zoeken.

Persoonlijke ov-chipkaart aanvragen

Heeft u nog geen ov-chipkaart? Dan moet u eerst een persoonlijke ov-chipkaart aanvragen. Dit kan via ov-chipkaart.nl, of bij een openbaar vervoerbedrijf.

Hoe lang recht op reisproduct

Hoe lang u recht heeft op een reisproduct, hangt af van uw opleidingsniveau. Studeert u:

 • op het hbo of de universiteit? Dan heeft u in principe recht op het reisproduct voor de officiële duur van uw opleiding. Doet u langer over uw opleiding, dan kunt u nog 1 jaar reisproduct krijgen. Als u een opleiding volgt van 4 jaar, heeft u dus 5 jaar recht op het reisproduct.
 • In het mbo niveau 3 of 4? Dan krijgt u maximaal 7 jaar het reisproduct.
 • In het mbo niveau 1 of 2? Dan heeft u recht op het reisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

Studenten ov-chipkaart kwijt of gestolen

Bent u uw studenten ov-chipkaart kwijt of is die gestolen? Dan moet u zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met de klantenservice van ov-chipkaart. De medewerkers blokkeren uw kaart en vertellen u wat u verder moet doen.

Schadevergoeding studentenreisproduct

Soms kunt u schadevergoeding aanvragen als uw studentenreisproduct niet op tijd voor u klaarstaat op een ophaalautomaat. En u op tijd uw gegevens heeft doorgegeven aan DUO. U moet de schadevergoeding aanvragen binnen 14 dagen nadat u recht op het reisproduct had.

Zelf stopzetten reisproduct bij opleiding buitenland

Als u gaat studeren in het buitenland, kunt u bij DUO een vergoeding aanvragen voor het openbaar vervoe. Dit kan ook als u in het buitenland stage loopt. De vergoeding is een vast bedrag per maand. U moet dan wel uw reisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het verblijf in het buitenland is tijdelijk;
 • het studieonderdeel dat u in het buitenland volgt, telt mee voor het Nederlandse diploma;
 • u blijft tijdens uw verblijf in het buitenland ingeschreven staan aan de Nederlandse opleiding.

Zelf stopzetten reisproduct na beëindiging studie

Als u stopt met uw studie, moet u het reisproduct stopzetten bij een ophaalautomaat. Dit gebeurt niet automatisch. U moet uw reisproduct uiterlijk de 10e dag van de eerste maand nadat het reisrecht is verlopen, stopzetten.  

U moet uw reisproduct ook stopzetten als:

 • u een opleiding gaat doen waarvoor u geen studiefinanciering krijgt;
 • u uw studiefinanciering stopzet;
 • de periode waarin u het reisproduct mag gebruiken is verlopen.

Reist u toch met uw reisproduct, maar heeft u er geen recht meer op? Dan moet u een boete betalen. De hoogte van de boete bij niet tijdig stopzetten vindt u op de website van DUO.