Waarom moet ik de taalexamens maken?

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst om later te kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er op school extra aandacht gegeven aan taalvaardigheid. Tijdens de examens laat je zien of je goed genoeg de Nederlandse taal beheerst.

Taal nodig in vervolgopleidingen, werk of dagelijks leven

Als je de Nederlandse taal goed beheerst, helpt dat je in het dagelijks leven, op het werk en in een vervolgstudie. Een goede taalvaardigheid heb je bijvoorbeeld nodig om een sollicitatiebrief te schrijven. Of om formulieren in te vullen.

Nederlandse taal verplicht om mbo-diploma te halen

Nederlands is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo op de niveaus 2, 3 en 4. Alle studenten op deze niveaus moeten het examen dus maken voor het behalen van het diploma. Bij de entreeopleiding geldt dit nog niet. Het resultaat van het onderdeel Nederlandse taal telt mee voor het behalen van je diploma. Je moet ten minste een 5 halen voor Nederlandse taal.

Soms vrijstelling mogelijk

In sommige gevallen kun je een vrijstelling krijgen waardoor je het examen niet hoeft te doen. Bijvoorbeeld als je het taalexamen kort geleden al op het juiste niveau hebt gehaald. Je kunt hiernaar vragen bij je opleiding.