Jaarverslag Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) 2016