Straling van 5G-antennes

Antennes geven straling af, ook 5G-antennes. De overheid wil voorkomen dat deze straling gevolgen heeft voor de gezondheid. Daarom controleert de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) of de 5G-antennes niet teveel straling veroorzaken. 

Internationale afspraken over stralingslimieten

Een antenne zet stroom om in een radiogolf. De natuurkundige term voor radiogolf is elektromagnetisch veld of elektromagnetische straling. Teveel elektromagnetische straling kan de gezondheid schaden. Daarom moet de straling van antennes voor mobiele communicatie onder een bepaalde grens blijven. Ook 5G-antennes moeten voldoen aan deze internationale grenswaarden voor elektromagnetische straling. De limieten zijn gebaseerd op adviezen van wetenschappers en gezondheidsexperts. In Nederland blijft de gemeten straling onder de grenswaarden. 

Agentschap Telecom meet straling van 5G-antennes

Het Antennebureau van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. Zo controleert de overheid of telecombedrijven zich houden aan de internationale regels voor de maximale hoeveelheid straling. 

Infographic over straling en gezondheid

Bekijk de infographic over de stralingswaarden en de gezondheid.

Vergroot afbeelding
De verhouding tussen de grenswaarde voor de gezondheid, de internationale blootstellingslimieten en de gemeten waarden in Nederland.

De overheid houdt onderzoeken over straling bij

Het RIVM en de Gezondheidsraad houden in de gaten wat wetenschappers ontdekken over de radiogolven voor mobiele communicatie en de gezondheid. Zijn er nieuwe inzichten, dan delen het RIVM en de Gezondheidsraad die met de overheid. Het RIVM en de Gezondheidsraad doen hun werk onafhankelijk.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden verzamelt ook informatie over wat 5G voor de gezondheid betekent.