Straling van 5G-antennes meten

De Rijksoverheid wil dat de introductie van de 5G-technologie veilig is. Daarom controleert het Agentschap Telecom of de 5G-antennes niet teveel straling veroorzaken. En gezondheidsexperts letten op wat wetenschappers ontdekken over de effecten van straling op de gezondheid.

Plaatsing antennes voor 5G

De 5G-frequentie gebruikt in de toekomst bestaande antennes en nieuwe, kleinere antennes. Bedrijven die deze nieuwe antennes willen plaatsen, moeten zich houden aan het beleid voor de plaatsing van antennes.

Internationale afspraken over stralingslimieten

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het niveau van straling mag niet boven deze grens uitkomen, om negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen. De limieten zijn gebaseerd op adviezen van wetenschappers en gezondheidsexperts.

Agentschap Telecom controleert sterkte van 5G-antennes

Het Antennebureau van het Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. Het Agentschap Telecom voert ook metingen uit bij (test)opstellingen van 5G-antennes. Zo controleert de overheid of telecombedrijven zich houden aan de regels voor straling. Het stralingsniveau van Nederlandse antennes is vaak 10 keer lager dan de internationale limieten.

Uitleg over straling en gezondheid

Bekijk de infographic over de verhouding van de gemeten waarden, de blootstellingslimieten en de grenswaarde voor de gezondheid.

De verhouding tussen de grenswaarde voor de gezondheid, de internationale blootstellingslimieten en de gemeten waarden in Nederland.

Grenswaarde gezondheid

Een internationale groep van wetenschappelijk deskundigen op het gebied van gezondheidseffecten van radiogolven heeft vastgesteld dat blootstelling boven dit niveau zou kunnen zorgen voor schade aan het lichaam.

Blootstellingslimiet

Voor de zekerheid is de internationale blootstellingslimiet een factor 50 lager dan de grenswaarde. Zo voorkomen we negatieve effecten op de gezondheid. De straling uitgezonden door antennes voor mobiele communicatie mag niet boven de limiet uitkomen.

Gemeten waarden (NL)

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie liggen allemaal onder de limiet. Vaak meer dan 10 keer daar onder.

Gezondheidsexperts houden onderzoeken over straling bij

Het RIVM en de Gezondheidsraad houden in de gaten wat wetenschappers ontdekken over de radiogolven voor mobiele communicatie (elektromagnetische straling). Zijn er nieuwe inzichten? Dan geven zij dat door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het RIVM en de Gezondheidsraad doen hun werk onafhankelijk van het ministerie.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden verzamelt ook informatie over wat 5G voor de gezondheid betekent. Deze informatie komt bijvoorbeeld van: