Hoe kan ik bellen met een gehoor- of spraakbeperking?

Slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking kunnen bellen via de bemiddelingsdienst voor telefonie. Een (gebaren)tolk bemiddelt  het gesprek.

In de Telecommunicatiewet staat dat mensen met een fysieke beperking betaalbaar moeten kunnen bellen met instanties, zoals een bank of de Belastingdienst.

Bemiddeling bij bellen

Als u een gehoor- of spraakbeperking heeft en wilt bellen, kunt u kiezen uit:

  • Bellen via tekstbemiddeling
    Hierbij zet een tolk gesproken woorden om naar tekst. Zo kunt u een gesproken tekst lezen.
  • Bellen via beeldbemiddeling
    Een gebarentolk zet  gesproken woorden om in gebarentaal. U ‘ziet’ dan de gesproken tekst.

KPN Teletolk voert de bemiddeling in tekst of beeld uit. Op de website van KPN Teletolk vindt u de openingstijden, tarieven en hoe deze dienst werkt.

Privacy bij de bemiddelingsdienst via telefoon

Medewerkers van de bemiddelingsdienst zijn bevoegd om deze gesprekken te bemiddelen en hebben zwijgplicht. Dat betekent dat zij de inhoud van een gesprek met niemand mogen delen.  Dit geldt voor alle gesprekken. Dus voor gesprekken tussen u en de overheid (zoals gemeenten of het UWV). Maar ook tussen u en een bedrijf, zoals bijvoorbeeld een bank.

Voor vragen of klachten over de bemiddelingsdienst kunt terecht bij Consuwijzer.nl.