Wat kan ik doen tegen spam?

Spam is een bericht dat u ongevraagd ontvangt via e-mail, mobiele telefoon of vaste telefoon. Bedrijven mogen u geen berichten versturen als u hiervoor vooraf geen toestemming heeft gegeven. Spam is verboden in Nederland.

3 soorten spam

Er zijn 3 soorten spamberichten:

  • Berichten van bedrijven die een product of dienst proberen te verkopen.
  • Berichten van goede doelen die vragen om een bijdrage.
  • Berichten die aandacht vragen voor een ideaal of overtuiging. Bijvoorbeeld van vakbonden of politieke partijen.

Spam voorkomen

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om spam te voorkomen:

  • Zet uw e-mailadres of telefoonnummer niet op sociale media, fora of op een andere website.
  • Vraagt een bedrijf of organisatie om uw e-mailadres? Vul dat dan alleen in als het echt nodig is.
  • Meld u af voor ongevraagde berichten, of geef er geen toestemming voor (opt-out).
  • Klik nooit op een link die u niet vertrouwt.

Meer tips om spam te voorkomen vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Regels voor spamberichten

Geeft u vooraf toestemming? Dan mogen bedrijven wel berichten versturen. Bijvoorbeeld als u een product of dienst koopt en u uw e-mailadres achterlaat om reclame te kunnen ontvangen. Wel moet die reclame gaan over soortgelijke producten of diensten.

Ook moeten bedrijven u vooraf duidelijk vertellen hoe zij klantgegevens willen gebruiken. Verder moeten zij u altijd de mogelijkheid geven om het gebruik van deze gegevens gratis stop te zetten.

Klacht indienen over spam

U kunt klachten over spam indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Spamverbod voor Europese lidstaten

Het spamverbod geldt voor alle Europese lidstaten.