Beslisnota bij aanbiedingsbrief over Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.