Beslisnota bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijst