Beslisnota bij Kamerbrief over audits verwijzingsportaal bankgegevens

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over audits verwijzingsportaal bankgegevens