Jihadisme tegengaan

Jihadisme vormt op dit moment een grote bedreiging voor de nationale veiligheid en democratie in Nederland. Het kabinet neemt daarom maatregelen om jihadisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

Wat is jihadisme?

Jihadisme is een extreme ideologie die oproept tot het voeren van een ‘heilige oorlog’ tegen ‘ongelovigen’. Jihadisten claimen de islam om hun overtuigingen en manier van leven met geweld op te leggen aan anderen.

Jihadisme in Nederland

De Nederlandse overheid ziet op dit moment het jihadisme als een grote bedreiging voor de nationale veiligheid en democratie. De ontspoorde ideeën van jihadisten staan ver af van de islam zoals moslims die aanhangen. De overheid vindt het belangrijk om moslims in Nederland niet verantwoordelijk te stellen voor de daden van jihadisten.

Maatregelen tegen jihadisme

Om jihadisme te bestrijden, kiest de Rijksoverheid voor een combinatie van verschillende maatregelen: tegengaan én voorkomen, op straat en op internet.

De overheid treedt hard op tegen iedereen die geweld pleegt, haat zaait, ronselt, uitreist of terugkeert uit een strijdgebied. Dit doet de overheid bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • paspoorten innemen van mensen die dreigen uit te reizen;
  • uitkeringen en toelagen stopzetten van jihadisten die zijn uitgereisd;
  • mensen vervolgen die ronselen of oproepen tot geweld.

Mensen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten staan op de Nationale terrorismelijst.

Radicalisering voorkomen

Aan de andere kant probeert de overheid te voorkomen dat iemand radicaliseert. Hoe eerder dit gebeurt, hoe beter. Dit doet de overheid bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • jongeren weerbaarder maken tegen propaganda;
  • families van geradicaliseerde jongeren ondersteunen;
  • samenwerken met imams en moskeeën;
  • intrekken Nederlanderschap van jihadisten die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie.

Deze en andere maatregelen vloeien voort uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme