Mijn leerling dreigt te radicaliseren. Waar kan ik hulp of informatie krijgen?

Scholen kunnen voor hulp en informatie over radicalisering terecht bij de Stichting School & Veiligheid. Universiteiten en hogescholen vinden informatie over radicalisering op de website Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. Geef het meteen door aan de politie als een leerling naar een oorlogsgebied vertrekt om zich bij een terroristische organisatie aan te sluiten.

Hulp voor scholen bij radicalisering

De stichting School & Veiligheid biedt hulp aan scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en aan mbo-instellingen. Scholen kunnen er terecht voor:

Hulp voor hoger onderwijs bij radicalisering

Universiteiten en hogescholen vinden informatie over radicalisering in het hoger onderwijs  op de website Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

Meld jongeren die naar een oorlogsgebied willen reizen

Komt een leerling niet meer naar school? Dan mag de school informatie en signalen delen met de politie.

Onderwijsinstellingen die vermoeden dat er sprake is van mogelijke jihadgangers of ronselen voor de jihad, moeten dit melden.

  • Neem zo spoedig mogelijk contact op met de politie: wijkagent of contactpersoon.
  • Meld het signaal ook bij de medewerker openbare orde en veiligheid of radicaliseringambtenaar bij de gemeente.

Radicalisering en extremisme binnen onderwijs of kinderopvang

Heeft u zorgen over een geradicaliseerd persoon in een onderwijsinstelling of een kinderopvangorganisatie? Of over iemand die extreme ideeën uitdraagt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur kan u advies geven en ondersteunen. Bel met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt praktische kennis aan professionals over maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering. De ESS adviseert hoe u deze kennis kunt gebruiken en met wie u kunt samenwerken. U kunt bij de ESS terecht als gemeenteambtenaar, jongerenwerker, politiemedewerker en maatschappelijk werker. Of als u in het onderwijs werkt of voor een culturele of religieuze organisatie.