Syrië - 2013-01-15

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Syrië beschreven voor zover van belang voor de beoordeling van asielverzoeken van personen uit Syrië en voor beslissingen over de terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers.