Omwille van goed onderwijs Verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs

Het rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de mogelijkheden om de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken en hiermee het onderwijs te verbeteren.

Omwille van goed onderwijs Verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs (PDF | 92 pagina's | 1 MB)