Blijven de afspraken in een samenlevingscontract gelden tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, vervallen de afspraken in het samenlevingscontract.

Wettelijke verdeling gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.

Afwijken van afspraken in samenlevingscontract

U kunt afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te maken. Daarvoor moet u naar de notaris. De afspraken die in de samenlevingsovereenkomst zijn gemaakt, kunt u eventueel overnemen. Een notaris kan u hierover verder informeren.
Trouwde u op of na 1 januari 2018, dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Dan worden niet alle bezittingen van u en uw partner samen. Is bij de samenlevingsovereenkomst een lijst gemaakt van de spullen die alleen van u zijn? Dan kan die lijst tijdens het huwelijk nuttig zijn. Verschillen u en uw partner van mening over de eigendom van bepaalde spullen? Dan kunt u met de lijst aantonen dat de spullen van u privé zijn.

Samenlevingsovereenkomst geldt niet als huwelijkse voorwaarden

Een samenlevingsovereenkomst wordt meestal door de notaris opgesteld, maar dat hoeft niet. In sommige gevallen is een notariële samenlevingsovereenkomst wel verplicht. Bijvoorbeeld als u partnerpensioen wilt ontvangen.

Huwelijkse voorwaarden moeten altijd door de notaris worden opgemaakt en worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Anderen (waaronder schuldeisers) kunnen deze raadplegen.