Waar heb ik recht op als ik trouw in gemeenschap van goederen?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen.

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap  vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn.

In gemeenschap van goederen of onder voorwaarden

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit kunt u kiezen uit:

 • de gemeenschap van goederen;
 • huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Als u geen keuze maakt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen.

Sinds 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

 • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
 • Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
 • Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
 • Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

Algehele gemeenschap van goederen

Wilt u toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen? Dan regelt u dit bij de notaris.

Voor 1 januari 2018: getrouwd in gemeenschap van goederen

Bent u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan gelden voor u de volgende regels:

 • Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen.
 • Erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen. Soms en onder bepaalde voorwaarden vallen bezittingen en schulden hier buiten. Bijvoorbeeld bij een erfenis als de erflater dat zo heeft bepaald.
 • Een eigen onderneming valt automatisch in de gemeenschap van goederen. Schuldeisers kunnen dan op alle gezamenlijke bezittingen verhaal halen.
 • Bij scheiding krijgen u en uw partner 50% van alle bezittingen en schulden.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is niet alles van u samen

Sinds 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:

 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
 • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Bewijs van eigendom persoonlijke bezittingen

Bij een scheiding moet u kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van u alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren. 

Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Kunt u niet aantonen dat de bezittingen van u zijn? Dan krijgt uw ex-partner bij scheiding de helft van uw bezittingen.

Huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden

Wilt u niet in gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten.

Wilt u tijdens uw huwelijk de gemeenschap van goederen omzetten in huwelijkse voorwaarden? Of uw gemeenschap van goederen omzetten in partnervoorwaarden? Uw notaris kan u hier verder over informeren.

Uw keuze staat los van de rechten en plichten binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap

Beperkte gemeenschap van goederen en overlijden echtgenoot

Als u op of na 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt afgesloten, dan valt een erfenis niet in de wettelijke gemeenschap van goederen. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht.

Komt uw echtgenoot of partner te overlijden terwijl u in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan geldt voor de verdeling van de erfenis de wettelijke verdeling. Behalve als uw echtgenoot of partner een testament heeft en daarin iets anders heeft geregeld.

Als de wettelijke verdeling geldt, dan bent u volgens de wet als echtgenoot van de overledene samen met diens kinderen de erfgenaam. U krijgt als achtergebleven echtgenoot of partner de spullen en u bent verantwoordelijk voor de schulden. De kinderen krijgen ieder als erfgenaam een geldbedrag ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is niet direct opeisbaar. Lees meer over de wettelijke verdeling van het erfdeel voor kinderen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk vanaf 1 januari 2018

Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan voor 2018 en wordt dit na 1 januari 2018 in een huwelijk omgezet? Dan blijft de wetgeving van vóór 2018 gelden. De omzetting brengt geen wijziging in het huwelijksgoederenregime van u en uw partner. Heeft u bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap voor 2018 in algehele gemeenschap van goederen gesloten? Dan geldt dit ook tijdens het huwelijk.

Wilt u andere voorwaarden, dan moeten u en uw partner dit bij een notaris laten vastleggen.