Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gebruik van elkaars achternaam

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, mag u de achternaam van uw partner gebruiken. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van uw partner. U kunt die naam (laten) registreren bij uw gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). U heeft hiervoor geen toestemming van uw partner nodig. De Belastingdienst, uw ziektekostenverzekeraar en andere instanties schrijven u aan met de naam die u heeft gekozen.

Uw officiële achternaam wijzigt hierdoor niet. In officiële documenten staat altijd uw officiële achternaam. Bijvoorbeeld op uw paspoort of rijbewijs.

Meer informatie over het gebruik van de achternaam van uw partner vindt u op de website van Justis.

Niet verplicht te getuigen in rechtszaak

U hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen uw echtgenoot of uw geregistreerde partner. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van u beiden. 

Verrichten van rechtshandelingen

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning waarin u samen woont.

Onderhoudsplicht

U en uw partner hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. U bent verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam. Maar u kunt in uw testament iets anders bepalen.

Bent u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan vallen erfenissen en schenkingen die u krijgt in de gemeenschap van goederen. Bent u op of na 1 januari 2018 getrouwd? Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. Bij een scheiding wordt het deel dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd verevend, tenzij u daarover samen andere afspraken maakt.

In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot of geregistreerde partner (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) komt te overlijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.