Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gebruik van elkaars achternaam

U mag de achternaam van uw partner gebruiken. Dit mag in combinatie met uw eigen achternaam, maar niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs). Daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Niet verplicht te getuigen in rechtszaak

U hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen uw echtgenoot of uw geregistreerde partner. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van u beiden. 

Verrichten van rechtshandelingen

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning waarin u samen woont.

Onderhoudsplicht

U en uw partner hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. U bent verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam. Maar u kunt in uw testament iets anders bepalen.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. Bij een scheiding wordt het deel dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd verevend, tenzij u daarover samen andere afspraken maakt.

In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot of geregistreerde partner (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) komt te overlijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.

De Rijksoverheid. Voor Nederland