Wie mogen mijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) inzien?

Naast een aantal soorten organisaties, zoals de Belastingdienst, mag uzelf uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) inzien. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen.

Persoonsgegevens in de BRP

In de BRP staan uw persoonsgegevens. Heeft u een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld. Denk aan de namen, geboortedatum, geboorteplaats en het burgerservicenummer. Dit kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld als uw minderjarige kind een paspoort of identiteitskaart wil aanvragen. Doorgaans moeten beide ouders daar toestemming voor geven. Aan de hand van de informatie in de Basisregistratie Personen kan de gemeente vaststellen wie de ouders zijn.

Uw persoonsgegevens of die van uw kinderen inzien

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u geregistreerd staat in de BRP. U kunt dit ook voor uw kinderen zien. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via Digid.nl.

U kunt ook bij uw gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. Inzage in uw gegevens is gratis. Wilt u een kopie van uw persoonsgegevens uit de BRP? Dan kan de gemeente hiervoor wel kosten rekenen.

Iemand machtigen voor inzage persoonsgegevens

U kunt iemand machtigen voor inzage in uw persoonsgegevens. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Inzage persoonsgegevens door curator

Bent u onder curatele gesteld? Dan mag uw curator uw gegevens inzien. U hoeft de curator hiervoor niet te machtigen.

Organisaties die uw persoonsgegevens krijgen

Enkele organisaties zijn wettelijk bevoegd uw gegevens te krijgen en te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • gemeenten;
  • UWV;
  • Belastingdienst;
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • ziekenhuizen;
  • pensioenfondsen;
  • scholen en andere onderwijsorganisaties.

Organisaties die gegevens uit de BRP krijgen, bewaken uw privacy. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren. U kunt bij uw gemeente navragen welke organisaties uw gegevens uit de BRP ontvangen.

Inzage persoonsgegevens na overlijden

Na uw overlijden kunnen anderen bepaalde gegevens opvragen uit het centraal archief van overledenen. Dit archief bevat gegevens uit de BRP. Bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum. U kunt deze gegevens laten afschermen. Neem hiervoor contact op met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Het CBG beheert het centraal archief van overledenen.

Aanpassen persoonsgegevens

Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te passen. U moet dan wel met bewijsstukken aantonen dat uw gegevens de juiste zijn.