Wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?

Als uw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kunt u hem daarop aanspreken. Cao’s zijn afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarom moet u bij meningsverschillen over cao’s samen met uw werkgever een oplossing proberen te vinden. Als dat niet lukt, kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld het Juridisch loket of de vakbond.

Algemeen verbindend verklaarde cao

Hetzelfde geldt als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de cao algemeen verbindend heeft verklaard. De meeste bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard.

Niet eens met werkgever over uitleg cao

Als u en uw werkgever de cao anders opvatten, kunnen de cao-partijen tekst en uitleg geven. Die partijen zijn werkgevers, werkgeversorganisaties, vakbonden of andere werknemersorganisaties.

Bij een verschil van opvatting zoekt u eerst met uw werkgever naar een oplossing die voor beiden acceptabel is. Vaak staat in de cao hoe te handelen bij meningsverschillen over arbeidsvoorwaarden.

Hulp bij meningsverschil over cao

Kunt u niet terecht bij de cao-partij (bijvoorbeeld omdat u geen lid bent)? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of uw rechtsbijstandverzekeraar. U kunt het meningsverschil ook voorleggen aan een geschillencommissie in de branche.

U kunt uw meningsverschil niet voorleggen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie is niet betrokken bij cao-afspraken. Daarom kan het ministerie geen uitspraken doen bij meningsverschillen over de inhoud van cao's.