Controle uitkeringen in het buitenland

De overheid controleert of mensen in het buitenland echt recht hebben op een uitkering. Zijn met een land geen afspraken gemaakt over de controle van bepaalde uitkeringen? Dan krijgen mensen in dat land die uitkeringen meestal niet.

Controle uitkering: EU, EER en Zwitserland

Binnen de EU, EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland gelden Europese afspraken over controle en handhaving. Deze afspraken staan in de Europese basisverordening voor sociale zekerheid. Dit gaat om afspraken over bijvoorbeeld controle op inkomen en woonsituatie.

Controle uitkering: overige landen

Met diverse landen heeft Nederland handhavingsafspraken gemaakt. Deze afspraken staan in verdragen die zijn gesloten met deze landen.
Maakt het land geen onderdeel uit van de EU, EER en Zwitserland? En heeft Nederland met dat land geen verdrag gesloten? Dan is het niet mogelijk de uitkering naar dat land mee te nemen.

Uitzondering: AOW-uitkering

Voor de AOW-uitkering geldt een uitzondering. Deze uitkering kan buiten de EU, EER en Zwitserland wel worden uitgekeerd. De hoogte is altijd minimaal de norm voor een gehuwde (50% minimumloon).