Beeld: ©Hollandse Hoogte

Uitkering meenemen naar buitenland

U kunt uw uitkering meenemen naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland. Daarbuiten kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft.