Als u een uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitkering soms meenemen. Verhuist u naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland? Dan gelden Europese afspraken om uw uitkering mee te nemen. Wilt u uw uitkering meenemen naar een land buiten de EU, EER en Zwitserland? Dan kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft gesloten.