Kan ik mijn uitkering meenemen als ik ga emigreren?

Als u een uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitkering soms meenemen. De uitkeringsinstantie geeft u informatie over het recht om de uitkering mee te nemen naar een ander land.

Welke uitkering kan ik meenemen naar een ander land?

Onderstaande uitkeringen kunt u binnen de EU, EER en Zwitserland meestal meenemen:

Wilt u de uitkering meenemen naar een ander land? Dan is dit afhankelijk van een verdrag dat Nederland met het andere land heeft gesloten. En of dit verdrag daar dan in voorziet. Bij de uitkeringsinstantie kunt u terecht voor meer informatie.

AOW meenemen naar buitenland

Bent u van plan om met uw AOW buiten Nederland te gaan wonen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u per land nagaan wat er met uw AOW gebeurt als u emigreert. Als er geen verdrag is met het land waar u naartoe gaat verhuizen, dan kunt u alleen de AOW voor gehuwden blijven ontvangen. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Deze uitkering is per persoon lager dan die voor ongehuwden. Reden is dat uw leefsituatie niet kan worden gecontroleerd in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft.

Bijstand, WW, Wajong of toeslag op uitkering meenemen naar een ander land

Verhuist u naar een land binnen de EU, EER of Zwitserland? Dan gelden de volgende regels:

Verhuist u naar een land buiten de EU, EER of Zwitserland? Dan gelden de volgende regels: 

  • Uitkeringen op basis van de Participatiewet en andere bijstandsregelingen kunt u niet meenemen. 
  • Een WW-uitkering kunt u niet meenemen.
  • Een Wajong-uitkering kunt u niet meenemen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Een uitkering op basis van de Toeslagenwet kunt u in principe niet meenemen naar een ander land. Kijk voor meer informatie over uitkeringen meenemen naar het buitenland op de website van UWV.
  • Het is in principe niet meer mogelijk om kinderbijslag en kindgebonden budget mee te nemen. Dit komt door de Wet herziening exportbeperking kinderbijslag . Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Uitkering meenemen als u werkt in het algemeen belang

Werkt u in het algemeen belang en ontvangt u (deels) een uitkering? Dan kunt u uw uitkering naar elk land meenemen. De hoogte van bepaalde uitkeringen wordt dan wel aangepast volgens het woonlandbeginsel. De hoogte van uw AOW wordt niet aangepast volgens het woonlandbeginsel.