Woonlandbeginsel: aanpassing hoogte uitkering

Soms is de hoogte van een uitkering in verhouding met het kostenniveau van het land waar u woont. Dat heet het woonlandbeginsel. U ontvangt dan een percentage van het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland zou wonen. Er is zo scherp toezicht op export van uitkeringen naar landen buiten de EU, EER en Zwitserland.

Woonlandbeginsel: welke uitkeringen of toeslagen?

De Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid geldt voor de volgende uitkeringen of toeslagen:

Het is meestal niet mogelijk om kinderbijslag en kindgebonden budget mee te nemen naar landen buiten de EU, EER en Zwitserland.

Voor informatie over de juiste toepassing van het woonlandbeginsel kunt u het best contact opnemen met de uitvoerder. Voor vragen over de Anw en kinderbijslag is dat de SVB. Met vragen over de WGA kunt u bij UWV terecht.

Internationaal gelijk speelveld bij export van kindregelingen naar ander EU-land

Het kabinet wil dat het woonlandbeginsel bij kindregelingen ook binnen de EU gaat gelden. Wordt de kinderbijslag of een andere kindregeling naar een andere EU-lidstaat overgemaakt? Dan moet de hoogte van het bedrag worden aangepast aan de kosten voor levensonderhoud in dat EU-land. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU.