Gewijzigd voorstel van wet "Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid"

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid).

Gewijzigd voorstel van wet "Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid" (PDF | 7 pagina's | 55 kB)