Naar welke landen kan ik mijn uitkering meenemen?

Gaat u met een uitkering in een ander land wonen? Dan kunt u die uitkering in sommige gevallen meenemen. Voor landen buiten Europa gelden andere regels.

Meenemen uitkering binnen Europa

U ontvangt een uitkering en verhuist u binnen Europa? Dan mag u misschien uw uitkering meenemen (exporteren) naar:

  • Landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de landen van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
  • Zwitserland.

Neemt u voor meer informatie contact op met de uitkerende instantie SVB of UWV.

Meenemen uitkering buiten Europa

Gaat u in een land buiten Europa wonen en heeft u een Nederlandse uitkering? Dan kunt u misschien uw uitkering meenemen naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten.

De verdragen met de verschillende landen zijn niet allemaal hetzelfde. Informeer daarom altijd bij de uitkeringsinstantie Sociale Verzekeringsbank (SVB) of UWV of u uw uitkering mee mag nemen naar het verdragsland. Zo kan naar Pakistan alleen het gehuwdenpensioen AOW (50% minimumloon) worden meegenomen en verder geen enkele andere uitkering.

Neemt u voor meer informatie contact op met de uitkerende instantie SVB of UWV.

Uitkering meenemen naar Caribisch deel van het Koninkrijk

U kunt uw uitkering misschien ook meenemen als u verhuist naar Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Koninkrijkslanden) en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (openbare lichamen).

Neemt u voor meer informatie contact op met de uitkerende instantie SVB of UWV.