Bouw ik AOW op als ik in het buitenland ga wonen of werken?

Wanneer u in het buitenland gaat wonen, bouwt u vaak geen AOW op. U bent dan namelijk niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan bent u meestal wel verzekerd voor de AOW. U kunt zich vrijwillig verzekeren als u geen AOW opbouwt.

AOW lager als u in het buitenland werkt

Wanneer u in het buitenland werkt, bijvoorbeeld doordat u emigreert, bent u niet meer verzekerd voor de AOW. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent, wordt uw AOW met 2% gekort. Dit kunt u voorkomen door u vrijwillig te verzekeren voor de AOW.

Tijdelijk werken in het buitenland (detachering)

Als u voor uw werkgever tijdelijk in het buitenland werkt, bent u meestal wel verzekerd voor de AOW. Deze vorm van werken in het buitenland heet detachering. U blijft dan verzekerd voor de AOW als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wonen in het buitenland, werken in Nederland

Als u in het buitenland woont, blijft u meestal voor de AOW verzekerd. Dit geldt als u in Nederland werkt en belasting en premies betaalt. Heeft u een detacheringsverklaring uit een ander land? Dan bent u niet verzekerd voor de AOW. U bent dan verzekerd in het land waar u woont.

Vrijwillige verzekering AOW

Gaat u in het buitenland wonen en stopt uw AOW-verzekering? Dan kunt u uw verzekering voor de AOW en de Anw vrijwillig voortzetten bij de SVB. U voorkomt daardoor later een lager pensioen. En uw partner krijgt mogelijk een nabestaandenuitkering als u overlijdt. U kunt de verzekering aanvragen tot 1 jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken. Lees meer over de vrijwillige verzekering op de website van de SVB.