Beslisnota's bij Kamerbrief over verzamelwet SZW 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over verzamelwet SZW 2024