Beslisnota's bij Kamerbrief over Nader rapport over Wetsvoorstel tot wijziging IOW in verband met verlenging werkingsduur wet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over Nader rapport over Wetsvoorstel tot wijziging IOW in verband met verlenging werkingsduur wet