Kamerbrief over gemeentelijke budgetten bijstand 2020 en 2021

Staatssecretaris Van 't Wout stuurt een brief over de budgetten die gemeenten krijgen om bijstandsregelingen uit te voeren.

Kamerbrief over gemeentelijke budgetten bijstand 2020 en 2021 (PDF | 3 pagina's | 172 kB)

Bijstand door gemeenten

Het budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies wordt uitgekeerd op grond van:

  • de Participatiewet;
  • de IOAW en IOAZ (uitkeringen voor oudere werklozen);
  • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004.