Kamerbrief over beantwoording vragen over de Nederlandse inzet op intellectueel eigendom en COVID-19 voor TRIPS-Council van 15-16 oktober

Minister Kaag stuurt een brief aan de Tweede Kamer over beantwoording vragen over de Nederlandse inzet op intellectueel eigendom en COVID-19 voor TRIPS-Council van 15-16 oktober.