Beantwoording Kamervragen over initiatiefvoorstel wijziging Wet kinderopvang vanwege vaccinatie

Minister Koolmees en staatssecretaris Blokhuis sturen hun antwoorden op vragen over het initiatiefvoorstel om de Wet kinderopvang te wijzigen, zodat ouders kunnen kiezen tussen centra die wel of niet kinderen toelaten die zijn gevaccineerd vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Vragen van Eerste-Kamercommissies over wijziging Wet kinderopvang

De vragen zijn gesteld door de leden van de Eerste-Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het initiatiefvoorstel is in de Tweede Kamer ingediend door de Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66).