Hoe weet ik dat een vaccin veilig is?

U kunt erop vertrouwen dat alle vaccins in Nederland veilig zijn. Europa stelt namelijk hoge eisen aan de kwaliteit van vaccins. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) beoordeelt samen met andere Europese medicijnautoriteiten de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van de vaccins. Bijvoorbeeld met het  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Een vaccin wordt alleen goedgekeurd als de voordelen groter zijn dan de nadelen.  

Lees meer over de veiligheid van vaccins tegen corona.

Controles op veiligheid nieuwe vaccins

Als fabrikanten een nieuw vaccin op de markt willen brengen, dienen ze hiervoor een aanvraag in. Het CBG of EMA beoordeelt dan alle gegevens die beschikbaar zijn over het vaccin. Denk hierbij aan gegevens uit klinische studies of over het productieproces van het vaccin. 

Vergunning voor nieuw vaccin

Nieuwe vaccins komen niet op de markt zonder dat het CBG (op nationaal niveau) of het EMA (op Europees niveau) daarvoor een vergunning afgeeft. Een vaccin krijgt alleen een vergunning als het vaccindossier nauwkeurig is beoordeeld. Hierbij moeten de voordelen (werkzaamheid) van het vaccin groter zijn dan de nadelen (bijwerkingen en risico’s). Ook na goedkeuring houdt het EMA of het CBG het vaccin goed in de gaten.