Nederland sluit de grenzen voor mensen van buiten Europa

Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Dit is een nieuwsbericht van 18 maart. Inmiddels heeft Nederland de grenssluiting verlengd tot en met 15 juni 2020. U vindt hier een overzicht van alle nieuwsberichten over het coronavirus. Zie ook de vragen en antwoorden over verkeer, vervoer en reizen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

 • EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere personen met een vitale functie of behoefte, waaronder:

 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk;
 • Diplomaten;
 • Militairen;
 • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken;
 • Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen;
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

 Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen.