Hoeveel loon krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

U ontvangt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. Bent u ziek vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u 100% van uw loon.

2e ziektejaar

Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon. Maar uw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Hoogte loon na 2 ziektejaren

Tijdens uw ziekte kunt u misschien wel minder uren of minder dagen werken. Of aangepast werk doen. Misschien verandert dat tijdens uw ziekteduur ook niet meer. Het is dan verstandig om na deze 2 jaren vast te leggen wat uw nieuwe ‘normale werk’ is, na de aanpassingen. De wet noemt dit ‘bedongen arbeid’. Want als u opnieuw ziek wordt, heeft u alleen recht op loon over uw normale werk. Maak hierover afspraken met uw werkgever en laat uw arbeidscontract aanpassen.