Meldpunt Veilig leren buiten school

Leren moet altijd veilig zijn. Krijgt u of uw kind buiten school te maken met een lesgever die antidemocratisch te werk gaat? Bijvoorbeeld omdat de lesgever verbiedt om te gaan stemmen of blijft zeggen dat man en vrouw niet gelijkwaardig zijn? Dan kunt u of uw kind dat melden via onderstaand formulier. U hoeft geen eigen persoonsgegevens op te geven. Het ministerie van OCW beoordeelt de melding en neemt zo nodig contact op met u.

Uw gegevens

*Verplichte velden

Wie bent u?(verplicht)
Door wie?(verplicht)
Let op: we willen geen persoonsgegevens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen geen persoonsgegevens. De mogelijkheid bestaat dat u persoonsgegevens verstuurd. Na het verwerken van uw signaal zullen alle naar personen herleidbare gegevens worden verwijderd.

Akkoordverklaring(verplicht)