Beslisnota MRB voorhang 10e verlengingsbesluit tijdelijke maatregelen COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota MRB voorhang 10e verlengingsbesluit tijdelijke maatregelen COVID-19 (PDF | 2 pagina's | 102 kB)