Beslisnota bij Kamerbrief bij Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden (PDF | 4 pagina's | 167 kB)