Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer Defensie 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer Defensie 2022