Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Jaarverslag 2023 Homogene Groep Internationale Samenwerking