VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.