VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 273 pagina's | 12,2 MB)