V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk V van de Rijksbegroting.

V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 91 pagina's | 4,5 MB)