XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstukken XIV en F van de Rijksbegroting.