XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.