Memorie van toelichting slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting).