Memorie van toelichting slotwet ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid (hoofdstuk VI van de Rijksbegroting).