Memorie van toelichting slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (hoofdstukken IV en H van de Rijksbegroting).