Slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII van de Rijksbegroting).