Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting).