Antwoorden op Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het rapport ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 Koninkrijksrelaties en BES-Fonds’ van de Algemene Rekenkamer. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over resultaten verantwoordingsonderzoek Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023