Feitelijke vragen aan Min over Jaarverslag Mobiliteitsfonds

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 over het Mobiliteitsfonds van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).